Dr. Alireza Safamahar is an official member of the Legislative Council of Immigration Consultants of Canada /membership number  R713305

خبر جدید افزایش پذیرش متقاضیان اسپانسر والدین به ۴۰ هزار نفر

جزئیات کامل افزایش پذیرش متقاضیان اسپانسر والدین به  ۴۰ هزار نفر در سال۲۰۲۱

مارکو مندیسینو وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که کانادا امسال با ۴۰ هزار تقاضای آوردن پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ به کانادا موافقت می کند. در چندین سال گذشته که برنامه آوردن پدر مادرها به کانادا اجرا می شود هرگز سابقه نداشته که با آوردن این تعداد از پدر مادرها در یکسال موافقت شود. به طور معمول با حدود ده هزار تقاضا در سال موافقت شده است. سال گذشته هم که به دلیل پندمیک کرونا این برنامه مسکوت ماند و اینک ده هزار سهمیه آن به امسال منتقل شده است. وزیر مهاجرت عصر سه شنبه ۲۰ جولای اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ ، سی هزار تقاضا پذیرفته می شود که با افزودن ده هزار سهمیه ۲۰۲۰ جمعا چهل هزار تقاضا پذیرفته می شود.

نحوه اجرای برنامه

مارکو مندیسینو وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که کانادا امسال با ۴۰ هزار تقاضای آوردن پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ به کانادا موافقت می کند.

  • در چندین سال گذشته که برنامه آوردن پدر مادرها به کانادا اجرا می شود هرگز سابقه نداشته که با آوردن این تعداد از پدر مادرها در یکسال موافقت شود. به طور معمول با حدود ده هزار تقاضا در سال موافقت شده است.
  • سال گذشته هم که به دلیل پندمیک کرونا این برنامه مسکوت ماند و اینک ده هزار سهمیه آن به امسال منتقل شده است.
  • وزیر مهاجرت عصر سه شنبه ۲۰ جولای اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ ، سی هزار تقاضا پذیرفته می شود که با افزودن ده هزار سهمیه ۲۰۲۰ جمعا چهل هزار تقاضا پذیرفته می شود.

وزیر مهاجرت سه شنبه گفت که امسال با ۳۰ هزار تقاضا (بعلاوه ‍۰ هزار سهمیه پارسال) موافقت می شود.

تسهیلات بیشتر

علاوه بر این ، امسال به خاطر پندمیک کرونا شرایط مالی آسانتری برای متقاضیان قائل می شوند. درباره شرایط مالی لازم برای اسپانسر کردن پدر مادر (یا پدر بزرگ مادر بزرگ) وزارت مهاجرت چنین اعلام کرد :

«می دانیم که بسیاری از خانواده های کانادایی در یکسال گذشته به علت پندمیک کووید ۱۹ با دشواریهای مالی رو به رو شده اند. به همین دلیل شرط توانایی مالی را آسانتر کرده ایم تا افراد بیشتری بتوانند برای آوردن پدر مادر خود اپلای کنند.»

میزان تغییرات حداقل میزان درآمد

برای سال مالیاتی ۲۰۲۰ ، به جای «حداقل درآمد مورد نیاز بعلاوه ۳۰ درصد» ، فقط «حداقل درآمد مورد نیاز» از متقاضی در خواست می شود.

همچنین اجازه داده می شود که متقاضیان مزایایی را که به علت پندمیک کرونا دریافت کرده اند، مانند بیمه بیکاری یا کمک اضطراری سِرب CERB را جزو درآمد خود حساب کنند. به این ترتیب متقاضیانی که به خاطر پندمیک درآمدشان را از دست داده اند از شانس آوردن پدر مادرشان محروم نخواهند شد.

دعوت نامه ها در طول دو هفته ارسال می شوند که از هفته ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ شروع می شود.

کسانی که دعوت می شوند ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا اپلیکیشن خود را تکمیل و تقدیم وزارت مهاجرت کنند.

متقاضیان برای آنکه از انتخاب شدنشان آگاه شوند باید پیوسته آدرس ایمیلی را که با آن فرم ابراز تمایل خود به اسپانسر کردن پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگشان را ارسال کرده اند چک کنند. آنها همچنین می توانند با استفاده از شماره تائیدیه سال ۲۰۲۰ (2020 Confirmation Number ) وضعیت اپلیکیشن خود را به صورت آنلاین پیگیری کنند.

درآمد متقاضیان براساس درآمد اعلام شده در سالهای ۲۰۱۸ ،۲۰۱۹  و ۲۰۲۰ ارزیابی خواهد شد.

متقاضیانی که دعوت نشوند

کسانی که فرم پر کرده ولی دعوت نشوند می توانند برای سوپر ویزا جهت پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگشان اپلای کنند. سوپر ویزا به پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگشان اجازه می دهد تا مدت دو سال را در کانادا باشند. این ویزا برای ده سال اعتبار دارد و آنها می توانند در طول این ده سال هر چند بار که بخواهند به کانادا بیایند مشروط به آنکه جمع مدت اقامت شان از دو سال تجاوز نکند.

منبع: CICnews

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu