Dr. Alireza Safamahar is an official member of the Legislative Council of Immigration Consultants of Canada /membership number  R713305

خبر جدید بازگشایی مرزها

دستورالعمل های بازگشایی مرزهای کانادا صادر شد.

  1. شهروندان ایالات متحده که به طور کامل واکسینه شده باشند از ۹ آگوست اجازه ورود به کانادا را خواهند داشت
  2. قرنطینه هتل در ۹ آگوست به پایان خواهد رسید
  3. اصلاح دستورالعمل قرنطینه برای کودکان واکسینه شده کانادایی و مسافران معاف
  4. توریست ها از سایر کشورها از ۷ سپتامبر در صورتیکه به طور کامل واکسینه شده باشند اجازه ورود به کانادا را خواهند داشت
  5. ممنوعیت ورود مسافران هندی تا ۲۱ آگوست تمدید شد
  6. فرودگاه های بیشتری پذیرای مسافران بین المللی خواهند بود.

از تاریخ ۹ آگوست شهروندان ایالات متحده که کامل واکسینه شده باشند اجازه ورود به کانادا را خواهند داشت

شهروندان امریکایی که از خاک ایالات متحده وارد کانادا شوند اجازه ورود دارند و در صورتیکه از کشور ثالثی قصد ورود به کانادا را داشته باشند از ورودشان جلوگیری خواهد شد.

از تاریخ ۷ سپتامبر توریست های سایر کشورها در صورتیکه به طور کامل واکسینه شده باشند اجازه ورود به کانادا را خواهند داشت.

 

همچنین از تاریخ ۹ اگوست قرنطینه اجباری هتل پایان می یابد

مسافران ورودی دیگر نیازی به ارائه تست کرونا در زمان ورود و هشت روز پس از ورود را نخواهند داشت ولی ممکن است به طور رندوم از افراد درخواست انجام تست شود.

توریست ها بایستی حداقل چهارده روز از تزریق آخرین دوز واکسنشان گذشته باشد.

توجه داشته باشید افراد بایستی حتما با یکی از واکسن های مورد تایید کانادا یعنی فایزر ، مدرنا ، آسترازنا و جانسون اند جانسون واکسینه شده باشند.

همچنین مسافران باید گواهینامه دریافت واکسن به زبان انگلیسی و یا فرانسه یا ترجمه رسمی آن را همراه داشته باشند.

قبل از سفر به کانادا بایستی کلیه مدارک موجود در برنامه Arrive CAN می تواند سابمیت شود. همه هواپیماهای مسافرتی برای اجازه سفر به اطلاعات سابمیت در برنامه Arrive CAN نیاز به داشتن و بدون داشتن رسیدگی به سابمیت اجازه سفر نخواهند داشت.

از تاریخ ۹ آگوست فزرندان زیر ۱۲ سال که شرایط واکسن نیستند و فرزندان آنها که والدین و همراه هستند کاملاً واکسینه شده اند برای ورود به سیستم لازم است تا ۱۴ روز از قرن گذشته استفاده کنید و فقط بایستی پروتکل های اعلامیه بهداشت عمومی را رعایت کنید و باید در زمان ورود و هشت روز بعد از ورود نتیجه تست کرونا را ارائه دهد.

برای کودکان لیست ویژه فعالیت های مجاز یا غیر مجاز اعلام نشده ولی در ۱۴ روز اول نمی تواند در فعالیت های گروهی و مدرسه حضور داشته باشد.

همچنین از تاریخ ۹ آگوست فرودگاه هوالیفکس ، کبک سیتی ، اتاوا ، وینیپگ و ادمونتون پذیرش پروازهای بین المللی را ادامه می دهد.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu